1.

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design zaprasza do składania ofert – w ramach projektu Sustainability design – international workshops Funduszu Wyszehradzkiego – na opracowanie edytorskie i druk handbook’a dla nauczycieli z zakresu przeprowadzania warsztatów z twórczego projektowania, zrównoważonego rozwoju.

Podstawowymi kryteriami wyboru eksperta pozostają:

– wykształcenia,

– doświadczenie w zakresie opracowywania graficznego,

– innowacyjny pomysł przedstawiony w formie pisemnej lub podczas spotkania z koordynatorem projektu.

/ People-Innovation-Design Foundation invites to submit offers – as part of the Sustainability design project – international workshops of the Visegrad Fund – for editing and printing of a handbook for teachers in the field of conducting workshops on creative design, sustainable development.

The basic criteria for selection of an expert are:

– education,

– experience in the field of creating innovative internet applications,

– an innovative idea presented in writing or during a meeting with the project coordinator.

 

2.

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design zaprasza do składania ofert – w ramach projektu Sustainability design – international workshops Funduszu Wyszehradzkiego – na opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół podstawowych
z zakresu twórczego designu, zrównoważonego rozwoju i projektowania. Nowoczesny program szkoleniowy zakłada również opracowanie scenariuszy dla nauczycieli, którzy będą mogli w przyszłości przeprowadzać warsztaty na podstawie powyższego programu edukacyjnego.

Podstawowymi kryteriami wyboru eksperta pozostają:

– wykształcenia,

– doświadczenie w zakresie tworzenia innowacyjnych programów edukacyjnych,

– doświadczenie w prowadzeniu warsztatów edukacyjnych dla dzieci,

– znajomość języka angielskiego,

– innowacyjny pomysł przedstawiony w formie pisemnej lub podczas spotkania
z koordynatorem projektu.

/People-Innovation-Design Foundation invites to submit offers – within Sustainability design – international workshops Visegrad Fund – for the development of an innovative educational program addressed to primary school pupils from the area of creative design, sustainable development and design. The modern training program also assumes the development of scenarios for teachers who will be able to conduct workshops based on above-mentioned educational program in the future.

The basic criteria for selection of an expert are:

– education,
– experience in the field of creating innovative educational programs,
– experience in conducting educational workshops for children,
– knowledge of the English language,
– an innovative idea presented on paper or during the meeting with project’s coordinator.

 

3.

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design zaprasza do składania ofert – w ramach projektu Sustainability design – international workshops Funduszu Wyszehradzkiego – na stworzenie oprogramowania, zaprojektowanie gry, uruchomienie aplikacji, przeprowadzenie fazy testowania i obsługi technicznej.

Podstawowymi kryteriami wyboru eksperta pozostają:

– wykształcenia,

– doświadczenie w zakresie tworzenia innowacyjnych aplikacji internetowych,

– innowacyjny pomysł przedstawiony w formie pisemnej lub podczas spotkania
z koordynatorem projektu.

/ People-Innovation-Design Foundation invites to submit offers – as part of the Sustainability design project – international workshops of the Visegrad Fund – for software development, game design, launching the application, conducting the testing and technical service phase.

The basic criteria for selection of an expert are:
– education,
– experience in the field of creating innovative internet applications,
– an innovative idea presented in writing or during a meeting
with the project coordinator.

 

4.

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design zaprasza do składania ofert – w ramach projektu Sustainability design – international workshops Funduszu Wyszehradzkiego – na opracowanie graficzne handbook’a dla nauczycieli z zakresu przeprowadzania warsztatów z twórczego projektowania, zrównoważonego rozwoju.

Podstawowymi kryteriami wyboru eksperta pozostają:

– wykształcenia,

– doświadczenie w zakresie opracowywania graficznego,

– innowacyjny pomysł przedstawiony w formie pisemnej lub podczas spotkania
z koordynatorem projektu.

/ People-Innovation-Design Foundation invites to submit offers – as part of the Sustainability design project – international workshops of the Visegrad Fund – for graphic design of a handbook for teachers in the field of conducting workshops on creative design, sustainable development.

The basic criteria for selection of an expert are:
– education,
– experience in the field of creating innovative internet applications,
– an innovative idea presented in writing or during a meeting
with the project coordinator.

 

 

CV, oferty należy składać w siedzibie Fundacji lub przesyłać drogą mailowa od dnia  2 do 15 sierpnia br. do godziny 14:00.

/ CV, offers should be submitted to the Foundation’s headquarters or sent by e-mail from   the 2nd to the 15th of August 2018 until 14:00.

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design

Ul. Gazownicza 9

43-300 Bielsko-Biała

Tel: 33 812 43 86

e-mail: biuro@flid.pl