Design thinking – myślenie projektowe.

Myślenie projektowe to myślenie etapami prowadzącymi od zrozumienia do odkrycia.
Proponuje się trzy etapy: ODCZUJ – WYMYŚL –ZRÓB.
ODCZUJ – podejdź z empatią do problemu, wczuj się, zdefiniuj problem
WYMYŚL – twórz koncepcje rozwiązania, wybierz pomysły
ZRÓB – zbuduj i testuj prototyp, zmaterializuj myśl, eksperymentuj i ewoluuj.

Myślenie projektowe oznacza trzy rodzaje aktywności. Najpierw należy otworzyć się, myśleć głową i sercem, wczuć się tak żeby zobaczyć problem. Potem uruchomić swobodną, często podświadomą kreację pomysłów. Na koniec przejść w przestrzeń materialną i budować model, testować go i sprawdzać jak się ma do wcześniejszych założeń. Czasem powtarzać cały proces.

 

Uwaga: Najczęściej przyjmuje się pięć etapów: empatia, definiowanie problemu, tworzenie pomysłów, prototypowanie i testowanie. Etapy te mogą się przenikać i najlepiej postrzegać je jako nakładające się przestrzenie Inspiracji, Ideacji i Realizacji. Proces wykorzystuje i rozwija wrodzone zdolności ludzkie do myślenia w sposób zbieżny i rozbieżny.